آرشیو کلمات کلیدی: فرم با ajax

همیشه فرم ها یکی از اساسی ترین بخش یک سایت محسوب میشوند و بعضی مواقع ما احتیاج داریم که اطلاعات را بدون اینکه نیاز به بارگذاری کردن صفحه ی خود داشته باشیم ذخیره کنیم. کار کردن با فرم های ثبت نام و AJAX کاری بسیار ساده است به شرط اینکه این مساله را درک کنیم. با […]